iKontakt.no – „regler og vilkår“


Tjeneste administrator:
MP House a.s.
Branická 514/140
Praha

1) Operatøren på denne serveren er en autorisert operatør og administrator (heretter bare administrator). På denne serveren tilbyr administratoren tjenester som gjør det mulig for brukerne å legge ut på serveren tekst, bilde eller multimedia-opplysninger (videre bare DATA). Serverens tjenester gjør det mulig å publisere, legge ut, spille, slette og videre arbeide med dette. Når spesielle tjenester og produkter blir brukt, kan serveren benytte tjenester som er tilkoblet andre servere. Tjenestene gjør det også mulig for brukeren å nå andre servere som er operert av administratoren.

2) Brukeren av Serverens tjenester er hver person som bruker serveren og har akseptert disse vilkårene mens man bruker serveren, eller den person som vil registrere seg i samsvar med disse betingelsene og /eller allerede har registrert seg for å bruke spesielle tjenester på serveren.

3) Betingelsene for å komme i gang med å bruke serverens tjenester er at brukeren aksepterer vilkårene. En bruker som tidligere har akseptert tidligere og gyldige vilkår/betingelser før han utløser de nye vilkårene, gjør det klart at vedkommende bruker har akseptert et nytt revidert sett av vilkår/betingelser.

4) Ved å akseptere betingelsene sier brukeren seg enig i disse betingelsene og godtar alt de innebærer.

5) Når en bruker anvender serverens tjenester, er brukeren forplikte til å oppgi en gyldig e-postadresse, og om nødvendig andre data som administratoren krever som ikke har personlig karakter og som er i samsvar med reglene i henhold til lov nummer.. om personlig databeskyttelse og som er påkrevet for å plassere dataene i en spesiell kategori.

6) Brukeren må ikke laste opp data på serveren som på en eller annen måte kan forstyrre enheten mellom brukeren, administratoren eller en hvilken som helst annen tredje person. I tilfelle slike regler blir brutt, har administratoren rett til å slette data, eventuelt forandre eller fylle inn forklarende kommentarer, og alt dette uten å forhåndsvarsle brukeren. Slike data er i hovedsak diskriminerende og rasistiske tekster, bilder med kjente og berømte personer, bilder som inneholder spesielle lett gjenkjennelige detaljer eller propaganderende eller reklameorientert materiale.

7) For data som blir lagt ut av brukeren på serveren er det spesielle instruksjoner og restriksjoner. Det er forbudt for brukeren å legge ut spesielle URL-lenker i datainnholdet, eller en annonse for en kommersielle tjenester tilbudt av konkurrenter, som har en konkurransepreget vridning og intensjon mot serverne som blir administrert av administrator. I tilfelle disse reglene blir brutt, har administrator anledning til å slette slike spesielle data og utelukke brukeren fra videre tilgang til tjenestene for en uspesifisert tidsperiode. Bruker må respektere disse instruksjoner.

8) Administrator har reservert seg retten til å flytte annonsen inn i en annen kategori, dersom teksten som brukeren har sendt inn ikke passer med den foreslåtte kategori.

9) I tillegg til disse betingelsene nevnt ovenfor har brukeren ikke lov til å verken forandre, kopiere, distribuere, overføre, vise, reprodusere, publisere, gi lisens til eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som man kommer i kontakt med gjennom serverens tjenester eller skape annet innhold av dem. Brukeren har ikke lov til å bruke tjenestene på serveren til noen andre hensikter som er mot gjeldende lover eller disse nevnte betingelsene. Bruker kan ikke bruke tjenestene på en måte som kan skade eller gjøre ufunksjonelle eller overbelaste eller skape ubalanse i funksjonene til serverne som blir operert av administrator eller hans partnere, eller forhindre at disse serverne eller servernes tjenester kan bli brukt av andre personer. Bruker kan ikke under noen omstendighet samle noe materiale som gjelder serverens tjenester som ikke er (eller er blitt) gjort offentlig allerede eller er tilbudt av administratorens tjenester.

10) Brukeren er etter dette enig i at tjenestene som serveren tilbyr kan ha forbindelse til andre nett-servere (heretter bare tilknyttede servere). Tilknyttede servere er ikke under kontroll av administrator som derfor heller ikke er ansvarlig for innholdet på noen av de tilknyttede serverne, heller ikke for innhold plassert på sidene til de tilknyttede serverne eller for de forandringer eller oppdateringer som skjer på de tilknyttede serverne. Administrator er ikke ansvarlig for webcasting eller annen form for overføring som blir mottatt av/fra hvilken som helst tilknyttet server. Ved at man inkluderer disse forholdene og betingelsene inn i serverens tjenester, så betyr ikke det at administrator vil godkjenne med alt innhold eller med innholdet på disse tilknyttede serverne eller på annen måte er tilknyttet de som opererer dem. Brukeren har det hele ansvar for å gjøre seg kjent med hvordan disse serverne opererer og hva slags betingelser de har og betingelsene for bruk og er ansvarlig for å respektere disse forholdene/vilkårene/betingelsene.

11) Det er ingen personlige data samlet på denne serveren, på den måten de er definert i lov om personlig databeskyttelse. Den eneste kontakten er en e-postadresse som tilhører brukeren, muligens et mobilnummer i kodet form, alltid i forbindelse med et passord skapt av brukeren. På denne måten blir det utelukket en mulighet for manipulering med brukerens data som er lagt inn. Dersom bruker ber om det (selv uten grunn), vil data lagt inn av brukeren bli slettet fra databasen. Administrator erklærer med dette at alle mulige skritt og forholdsregler er tatt for å beskytte data fra urettmessig bruk fra en tredje person.

12) Bruker må regne med at data som blir frivillig gitt i et forløp av diskusjoner og sesjoner eller andre automatisk genererte sider kan bli brukt av en tredje person. Men administrator har intet ansvar for at mulige ikke-godkjente/utenforstående personer eller tredjepersoner der disse personene kan få tilgang til data til spesielle brukere eller deres konti eller spesielle databaser under administrator eller databasens partnere som bruker serverens tjenester og der disse bruker disse opplysningene på en uautorisert måte eller avslører dem for en eller flere tredjepersoner. Brukeren må være klar over denne risikoen i henhold til de risikoene nevnt ovenfor om at data kan bli brukt uautorisert av tredje personer.

13) Brukeren sier seg enig i dette ved å sende en sms til telefonnummeret oppgitt av brukeren i forbindelse med start( e )av bruken av serverens tjenester. En guide for disse sms’ene er en administrator for serveren, sms-en kan derfor være av informativ eller markedsførende karakter. Slike aktiviteter blir ikke oppfattet som spam fra administratorens side. Bruker kan si seg enig i at slike sms’er IKKE sendes eller gi råd til administratoren ved å bruke skjemaet.

14) Dersom bruker i forbindelse med bruken av serverens tjenester kommer over meninger eller forslag (i post eller pr e-post eller på annen måte), gir brukeren retten til administrator til å få innsyn i brukerens aktiviteter, selv om de er underforstått i betydningen i lov om copyright (heretter bare Bidrag): for å bruke, forandre, publisere, distribuere, kopiere, overføre, offentlig utstille, offentlig oppføre, reprodusere, sublisensiere overføre og selge hvilken som helst av slik kommunikasjon og skape et helhetlig arbeid av det, gi underlisens til en tredjepart som får ubegrenset rett til å realisere og tidligere retter gitt i samsvar med disse Bidragene. På grunnlag av å overføre disse bidragene er det ingen forpliktelse fra administrators side til å bruke dem og han kan slette disse bidragene fra sidene basert på egen avgjørelse. Ingen godtgjørelse mottas av brukeren for at han tilbyr disse rettighetene.

15) Adminsitrator er bemyndiget til å sjekke data fra profiler til brukere som bruker serverens tjenester for statistiske årsaker. Han er også bemyndiget til å informere tilknyttede servere om statistiske data til brukere som bruker serverens tjenester. Administrator er bemyndiget til å publisere slik informasjon. Disse tekstsammenhengende vil ikke inneholde noen data som på noen måte vil føre til at brukeren kan bli kontaktet uten tidligere forespørsel eller på annen måte bli identifisert. Brukeren av serverens tjenester erklærer seg enig i det.

16) Administrator er bemyndiget til å slette serverens brukerdata dersom dette er nødvendig for å respektere lov eller i tilfelle en rettsprosedyre eller administrativ prosedyre ledet av administrator, eller mot administrator. Dette for å beskytte administrators rettigheter eller( de )til de tilknyttede serverne, eller i spesielle tilfeller der det dreier seg om å beskytte private opplysninger gitt av bruker som bruker serverens tjenester som er tilbudt av serveren eller en tredje person.

17) Administrator opplyser her at han vil bruke tid på serverens tjenester og vil gjøre sitt beste med maksimal anstrengelse så vel som å minimalisere spesielle risiko som kunne oppstår i forbindelse med bruken av serverens tjenester for brukerne eller tredjepersoner.

18) Administrator er ikke ansvarlig for brukers aktiviteter eller på den måten vedkommende bruker servenes tjenester som blir tilbudt. Administrator bærer intet som helst ansvar for eventuelt misbruk av serverens tjenester av brukere eller av tredje personer.

19) Å sette inn en profil er gratis. Andre brukere kan dermed finne deg og sende deg en sms. Du kan også sende sms til andre brukere. Du kan søke etter den rette chattepartneren ved på bruke søketjenesten. Velg ut brukeren og send han eller henne en gratis sms gjennom internett-skjemaet. Når du får svar fra chattepartneren, kan du svare enkelt og greit rett fra mobilen. Det å sende hver sms blir effektuert gjennom premium kortnummer. Det er følgende kostnader ellers ved å bruke tjenesten:

Prisen på sms (alle nettverk): 35 NOK inkl mva. Dette er kostnader for å aktivere tjenesten og forbinde seg til systemet. Denne chaten inneholder kontakter og profiler. Kontakter som ikke lenger er gyldige blir behandlet av operatoren bare som animasjoner, som kan skape dialoger under forskjellige identiteter. For animasjon av chattesystemet må det være noen med som styrer, som skal styre animasjonen med chattebrukerne. Spesielle brukerprofiler har ingen individuelle karakterer. Så partneren i en dialog kan også bli moderator, som kan plasseres inn i systemet under spesielle identiteter som man ikke en gang er klar over. Bare kunden er ansvarlig for en tekst som legges inn. Leverandøren av tjenesten forbeholder seg retten til å slette tvilsomme og uleselige tekster.

20) Administrator har intet ansvar for skader som ville oppstå ved bruk fra en trede person direkte, indirekte eller tilfeldigvis som resultat av at man bruker serverens tjenester. Administrator er heller ikke ansvarlig for skader som vil oppstå for brukere eller tredjeparter som resultat av at man ikke kan bruke serverens tjenester korrekt eller i direkte eller indirekte forbindelse med en slik situasjon.

21) Administrator er bemyndiget uten godkjenning fra brukeren og også uten forhåndsvarsel å forandre eller oppdatere serverens tjenester. Administrator er unntatt alle rettigheter som måtte oppstå i denne forbindelse fra andre sammenhenger, spesielt:

a. Sette grenser for tilbud av tjenestene, i hovedsak finansielle, som vanligvis vil gjelde en spesiell tidsperiode som blir satt.
b. Sette i verk andre tjenester for å høye sikkerheten i tjenestene, dersom det er antatt at en slik forbedring vil høyne sikkerhetsnivået i tjenestene som blir tilbudt
c. Forandre serverens operasonsforhold på grunn av viktige tekniske eller operasjonelle årsaker
d. Redusere, avbryte eller avslutte tilbud av tjenester:
- pga alvorlige tekniske eller operasjonelle forhold
- i tilfelle krisetilstander som naturkatastrofer, unntakstilstand osv.

22) Administrator er bemyndiget til å forandre disse forholdene når som helst. Forandringen er gyldig og effektiv fra den datoen det blir kunngjort på serverens sider. Disse forandringene vil bli inkludert i tekstene og vil bli kunngjort i en form som under fullversjon av alle forpliktelser og betingelser. Det er i brukerens egen interesse hele tiden å sjekke disse fullstendige vilkårene helt tiden, for de kan altså bli endret.

23) Brukeren må gjøre seg kjent med forandringene i vilkårene regelmessig. Hvis brukeren bestemmer seg for å fortsette å bruke serverens tjenester etter at slike endringer er foretatt av administrator, er det underforstått at brukeren godtar disse endringene uten reservasjoner.

24) Serverens tjenester kan sendes til brukerne av serveren påkrevd informasjon i form av e-post, sms eller mms. Administrator er bemyndiget til å informere brukeren om serverens tjenester, funksjoner, vedlikehold, nyheter etc ved epost, sms eller mms.

25) Spørsmål, forslag eller klager som gjelder serverens tjenester eller disses vilkår eller betingelser kan bli sendt fra leserne gjennom følgende skjema

26) Leverandøren er ikke ansvarlig for noen skader som vil oppstå under bruken av serverens tjenester. Hvis en av disse betingelsene ikke er gyldig, vil det ikke ha effekt på resten av vilkårene. Dersom noe er ugyldig vil det mellom kontraktpartene bli erstattet av en ny og mer detaljert betingelse. Denne avtalen blir styrt av lovene i Norge, med Jurisdiksjon i Oslo/Norge.

27) Disse vilkårene blir gyldige og effektive når de blir satt ut i livet.

Det er mulig at din tjeneste "Premium SMS" ikke er aktivert

Tjenestene på portalen Kvikkdating.no er bare mulig å bruke med aktivert tjeneste "Premium SMS" hos din mobiloperatør.
Aktiveringen av denne tjenesten er gratis hos alle mobiloperatører og tar bare noen minutter.
Du kan kontakte din mobiloperatør på dette gratisnummeret:

Telenor: +4767890000
NetCom: +4792001000
Tele2: +4721314951